Μία από τις πιο εξελιγμένες πλατφόρμες διαχείρισης στόλου.